БЛИЗО 4 МЛН. ЛВ. ЗА ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ И СПОРТ ЗА ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

Начало » Последни публикации

16.11.2023

Снимка на деца, които спортуват

Правителството одобри 3 991 237 лева за физическа активност, спорт и спортно- туристически дейности на децата и учениците за 2023 година.

Средствата се отпускат на базата на разработени от детските градини и училища проекти. С тях се финансират дейности, свързани с подготовката и участието в учебната и спортносъстезателната дейност. Целта е да се мотивират децата и учениците за системни занимания с физически упражнения и спорт.

3 572 614 лв. се осигуряват за финансиране на дейности за 798 974 деца и ученици в общинските и частните детски градини и училища и в духовните училища. Останалите 418 623 лева са предназначени за 196 деца и 83 607 ученици от държавните училища, в това число 6010 лева за Техническия университет - София, към който е Технологичното училище „Електронни системи“.

Минималните диференцирани размери на паричните средства за физическа активност, физическо възпитание, спорт и спортно-туристическа дейност на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование са определени с постановление на Министерския съвет от 2020 година на 3 лв. за дете и на 5 лв. за ученик. Те се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения