НАД 330 000 ДЕЦА С ПОДКРЕПА ЗА РАВЕН ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ И УМЕНИЯ

Начало » Последни публикации

17.11.2023

Снимка: Министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на форум в Пловдив, на който бяха отчетени резултатите от работата по последния програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“

Над 330 000 деца и ученици са подкрепени по проектите на МОН за равен достъп до образование и формиране на умения. Това съобщи министърът на образованието и науката проф. Галин Цоков по време на форум в Пловдив, на който бяха отчетени резултатите от работата по последния програмен период на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общо 169 000 ученици, учители, родители и медиатори получиха подкрепа по проект „ Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“. Техническите устройства, които бяха раздадени на училищата по време на пандемията от Ковид-19 се използват и днес – в часовете на информационни технологии и компютърно моделиране, за подготовка на дипломни проекти, както и при дълго отсъствие на ученик от училище по здравословни причини. Благодарение на допълнителни обучения по различни предмети много ученици тях успяха да постигнат добри резултати на националните външни оценявания и държавните зрелостни изпити. Заедно с децата как да работят с образователни платформи се обучиха също родители и медиатори.

Проф. Цоков подчерта, че грижата за образованието на децата в детските градини, както и на тези със специални образователни потребности също са сред важните приоритети на МОН. Именно към тях бяха насочени проектите за приобщаващо образование в предучилищното и училищното образование, благодарение на които 84 000 деца в от уязвими групи и живеещи в бедност бяха подпомогнати с обучения, финансови облекчения и психологическа подкрепа, за да се адаптират и интегрират в детската градина, а достъп до образование получиха 12 000 деца и ученици със специални образователни потребности, хронични заболявания и с изявени дарби.

Училищата с паралелки за професионална подготовка, въвели дуална система, получиха финансиране за оборудване, работно облекло или учебни помагала, а 11 000 гимназисти – възможност за работа още като ученици по проект „Подкрепа за дуалната система на обучение". Други 14 000 ученици усвояваха тънкостите на различни професии по време на стажове в реална работна среда във фирми и предприятия в цялата страна в рамките на проекта „Ученически практики-2“, а над 44 000 по „Студентски практики-2“. Много от тях вече имат трудови договори и след завършването си са започнали постоянна работа в дружествата, в които са изкарали стажа си.

Министър Цоков бе категоричен, че постигнатото ще бъде надградено. Една от реформите в тази посока е за промяна на учебното съдържание и на неговото структуриране, така че учениците да формират умения и компетентности, а не само да възпроизвеждат знание. Предвидени са и законодателни промени в Закона за професионалното образование и обучение, а именно – разработване на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение и нови Държавни образователни стандарти за квалификация по професии.

Във форума участваха още заместник-министрите на образованието и науката Наталия Митева и Мариета Георгиева, кметът на Пловдив Костадин Димитров, Иван Попов заместник изпълнителен директор на ИА „Програма за образование“, началници на регионални управления на образованието, директори на училища, ученици, работодатели. Гост бе и областният управител на Пловдив – Илия Зюмбилев.

 

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения