БЪЛГАРСКАТА ЛИТЕРАТУРА ВЪВ ФОКУСА НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОРУМ В НЕАПОЛ

Начало » Последни публикации

17.11.2023

Снимка от образователен форум в Неапол. Неаполският университет

Неаполският университет "Ориентале" е домакин на Международна научна конференция "Славянските литератури през 21. век между регионализма и глобализацията". Форумът се провежда под патронажа на Посланика на България в Италия и на Община Неапол, а основен партньор е Министерството на образованието и науката.

Акцент на конференцията е преподаването на българска литература, нейното присъствие и рецепция. Участие взеха 14 лектори по български език, литература и култура от чуждестранни университети. Сред официалните гости бе и Наталия Михалевска, началник на кабинета на министъра на образованието и науката. Тя представи актуални политики, програми и стратегии за развитието на българистиката в университетите, в които МОН поддържа лекторати.

Сред дискутираните теми бяха и статута на лекторите по българистика и развитието на българистиката по света , участието в програми на МОН за изследователската и научна работа на българистиката и популяризирането ѝ зад граница.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения