НОВА ВИЗИЯ ЗА ГИМНАЗИЯТА ПО ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА В ПЛОВДИВ С ФИНАНСИРАНЕ ОТ 6 МЛН. ЛВ.

Начало » Последни публикации

17.11.2023

Снимка: Професионалната гимназия по електротехника и електроника в Пловдив бе посетена от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, заместник-министрите Наталия Митева и Мариета Георгиева, областният управител на Пловдив Илия Зюмбилев, началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова, експерти от МОН и др. Гостите са в ритуалната зала , за да наблюдават демострации на ученици от гимназията

 

Гимназията по електротехника и електроника в Пловдив ще придобие нов облик с ремонти за близо 6 млн.лв. по национални програми на МОН и по Националния план за възстановяване и устойчивост. Училището бе посетено от министъра на образованието и науката проф. Галин Цоков, заместник-министрите Наталия Митева и Мариета Георгиева, областният управител на Пловдив Илия Зюмбилев, началникът на РУО-Пловдив Иванка Киркова, експерти от МОН и др.

С близо 3,5 млн. лв. финансиране по Националния план за възстановяване и устойчивост то ще се превърне в център за високи постижения в професионалното образование и обучение. Допълнително, с национално финансиране от 2 млн. лв., ще бъде ремонтирана основната сграда на гимназията, а по програмата на МОН за спортни обекти учениците ще имат нов физкултурен салон.

В гимназията се обучават 1092 ученици, някои от които в дуална форма на обучение. Децата имат редица постижения в различни национални и международни състезания със свои проекти и изобретения. Някои от тях бяха показни по време на посещението на министър Цоков. Учениците направиха демонстрация на демонтиране на роботизирана система за деление по цвят, програмиране на елекрически велосипед, 3D моделиране на проектирани печатни платки и др. В STEM центъра на гимназията лауреатът от национални олимпиади Евгени Данаилов показа свой проект, а в лабораторията по химия учениците направиха химичен коктейл.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения