НАД 15 000 КНИГИ ЗА УЧИЛИЩНИ БИБЛИОТЕКИ СА ЗАКУПЕНИ ПО ПРОГРАМА НА МОН

Начало » Последни публикации

20.11.2023

къщичка с книги

За училищните библиотеки са закупени 15 577 книги със средства, предоставени по модул „Библиотеките като образователна среда” от Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда”.

Целта на този модул е да подпомогне популяризирането на библиотеките като място, в което се насърчава мисленето, въображението и творчеството като част от учебния процес, да се формират навици за четене и умения за учене през целия живот, както отношение към културата като цяло.

В рамките на три годни с финансиране от общо 1 867 837 лв. училищата провеждаха инициативи в своите кътове за четене, както и в обществени библиотеки.

Само за учебната 2022 – 2023 година са закупени 7012 читателски карти за ученици и техните учители. В 115 училища са създадени кътове за четене. 1081 инициативи са проведени в училищни библиотеки, а 532 – в обществени библиотеки.

За учениците в начален етап са правени драматизации на откъс от произведение, състезания по изразително четене и по краснопис, конкурси за написване на приказка, възстановки на български традиции и обичаи. За

учениците в прогимназиален и гимназиален етап са проведени работилници по творческо писане, беседи по случай отбелязването на празници, литературни четения, свързани с отбелязване на годишнини от рождението на български писатели, запознаване с творчеството на писатели от родния край, срещи с местни литературни творци, беседи и срещи с личности от различни сфери, тематични изложби.

За настоящата учебна година дейностите по модула са част от модул „Съвременна среда за качествено обучение по хуманитарни науки, изкуства и спорт“ от НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“.

Национална електронна библиотека на учителите
Национален портал за ориентиране на учениците
Електронна платформа за учене на възрастни
Изпълнителна агенция „Програма за образование“
Портал за наука
Национална информационна кампания „Живот без насилие за всички деца“
Психолози от системата на предучилищното и училищното образование ще оказват психологическа подкрепа на ученици, учители и родители, които срещат различни трудности, породени от кризата с разпространението на Covid-19.
Не си сам - Национална телефонна линия на Държавната агенция за закрила на детето: ДАЗД
Български портал за отворена наука (БПОН)
EQAVET: VIREO 2 PILOT“ по програма Еразъм+
Вътрешен канал за подаване на сигнали по Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения