Иновативни училища

Заключителна декларация от участниците в Националния форум „Училищата с иновации за бъдещето“ (публ. 02.11.2022 г.)


Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2023/2024 година, приет с Решение № 469 на МС от 7 юли 2023 г. (публ. 14.07.2023 г.)

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2022/2023 година, приет с Решение № 601 на МС от 17.08.2022 г. (публ. 30.08.2022 г.)

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година, приет с Решение № 523 на МС от 22.07.2021 г. (публ. 27.07.2021 г.)

Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 година, приет с Решение № 584 на МС от 20.08.2020 г. (публ. 24.08.2020 г.)


Графичен знак на иновативните училища

Патентното ведомство регистрира логото на иновативните училища

Графичният знак на иновативните училища е регистриран в Патентното ведомство на република България под №10301. Училищата могат да използват логото единствено във вида, в който е признато. То може да се поставя до 30 януари 2028 година, ако все още училищата фигурират в Списъка на иновативните училища.

GoTop